Acompanyament al Grup Sant Pere Claver en l’estratègia comunitària
Acció Comunitària i Tercer Sector

Des de la direcció del Grup Sant Pere Claver es demana a l’equip de MARGES un suport extern en la reflexió i anàlisi de la dimensió comunitària al model d’atenció de l’organització.

Aquest acompanyament s’ha enfocat com un procés de reflexió interna per ajudar a la institució en el procés de desplegament del nou Pla Estratègic 2021-2025, que situa com a eix tangencial l’enfortiment de l’atenció comunitària en el model d’atenció centrada en la persona.

Maig 2022
Barcelona